ជល់មាន់ - ភ្នាល់មាន់ជល់ ឫ បក្សីកីឡាជាមួយV8Galaxy
  Telegram   061 557 181

ភ្នាល់មាន់ជល់អនឡាញ

ជល់មាន់ ឬបក្សីកីឡា ជាកីឡាបង្ហូរឈាមដែលមាន់ជល់ពីរត្រូវដាក់នៅកន្លែងតូចមួយសម្រាប់ឱ្យវាប្រយុទ្ធ ហើយមាន់ជល់ក៏អាចស្លាប់ក្នុងអំឡុងពេលជល់មាន់នេះដែរ។ មាន់ជល់មួយក្បាលនឹងក្លាយជាអ្នកឈ្នះ ប្រសិនបើចប់ការប្រកួតជល់មាន់នេះ វានៅរស់។ ដើម្បីក្លាយជាសមរភូមិប្រយុទ្ធមាន់ជល់ដ៏ល្បី មាន់ជល់ទាំងនេះត្រូវបានបង្កាត់ពូជឱ្យកាន់តែខ្លាំង និងរឹងមាំ។ អ្នករៀបចំហ្គេមមួយចំនួន បានភ្ជាប់របស់ដ៏មុតស្រួច ដូចជាកាំបិតទៅនឹងមាន់ជល់ ដើម្បីធ្វើឱ្យវាអាចជល់កាន់តែខ្លាំងក្លាជាងមុន។ ហ្គេមជល់មាន់ ត្រូវបានគេចាត់ទុកជាល្បែងស៊ីសង ហើយក្លាយជាល្បែងភ្នាល់តាមអ៊ីនធឺណិតដ៏ពេញនិយមក្នុងប្រទេសកម្ពុជាផងដែរ។


ផ្តល់ជូនដោយក្រុមហ៊ុនហ្គេមល្បីៗដូចជា: