ប្រូម៉ូសិន - V8Galaxy
  Telegram   061 557 181

បន្ថែមទឹកប្រាក់ 5% រាល់ការដាក់ប្រាក់ជារៀងរាល់ថ្ងៃ


ប្រូម៉ូសិនថែមជូន 100% សម្រាប់សមាជិកបើកអាខោនថ្មី សម្រាប់ ( បាការ៉ាត់  ស្លុត និង បាញ់ត្រី)


ប្រូម៉ូសិន 5% រៀងរាល់ការដាក់ប្រាក់ រីករាយពិធីបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌ


ណែនាំមិត្តភក្តិចូលលេងនឹងទទួលបាន20% នៃចំនួនទឹកប្រាក់ដែលភ្ញៀវដាក់ចូលលេងដំបូង


ទទួលបានប្រាក់បង្វិលជូន (Rebate) 5% ទៅ 10% ជារៀងរាល់សប្តាហ៍


ថែមជូនទឹកប្រាក់​20% រាល់ការដាក់ប្រាក់ប្រចាំថ្ងៃ